OBVESTILO – SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV

Spoštovane stranke in poslovni partnerji,

radi bi vas seznanili s podrobnostmi naših standardov varovanja osebnih podatkov v okviru priprave na uveljavite t.j. Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki se prične uporabljati v Republiki Sloveniji s 25. maja 2018. V PAMI d.o.o. Nova Gorica se zavedamo, da je vaša seznanjenost o tem, katere podatke o vas zbiramo in za katere namene jih obdelujemo, izjemno pomembna. PAMI d.o.o. Nova Gorica obdeluje osebne podatke o svojih strankah v okviru izvajanja pogodbenih oziroma poslovnih razmerij s svojimi strankami ter na podlagi drugih poslovnih stikov. PAMI d.o.o. Nova Gorica kot upravljavec osebnih podatkov skrbi za to, da vaše osebne podatke ves čas trajanja poslovnega oziroma pogodbenega razmerja obdeluje skladno z določbami GDPR in vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter jih ščiti pred morebitno izgubo ali razkritjem nepooblaščenim osebam.

Osebni podatki in namen njihove obdelave
PAMI d.o.o. Nova Gorica zbira osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka, potrebni za izpolnitev pogodbenih oziroma poslovnih obveznosti do vas. Poleg tega lahko vaše osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja in pošiljanja občasnih e-novičk. Privolitev v uporabo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli prekličete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Vaše pravice
V skladu z določbami GDPR in vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Čas hrambe osebnih podatkov
PAMI d.o.o. Nova Gorica hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja e-novičk, na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani PAMI d.o.o. Nova Gorica in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu PAMI d.o.o. Nova Gorica blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno področno zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna področna zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, PAMI d.o.o. Nova Gorica izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.